Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập Hiệp hội, câu lạc bộ

Thành lập Hiệp hội, câu lạc bộ
Thủ tục thành lập Hiệp hội, Câu lạc bộ là nhu cầu hiện hữu trong Xã hội hiện nay. Các hiệp hôi, câu lạc bộ mang tính nghề nghiệp có gắn kết với quản lý nhà nước, HSLAWS là văn phòng luật sư đầu tiên tư vấn chuyên sâu về Thủ tục thành lập Hiệp hội, Câu lạc bộ
 
 
 
Dịch vụ Thành lập Hiệp hội, câu lạc bộ của HSLAWS bao gồm các dịch vụ tiện ích sau:
 
1. Tư vấn hồ sơ thành lập hiệp hôi, câu lạc bộ;
 
2. Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước;
 
3. Các dịch vụ hậu mãi
- Miễn phí dịch vụ Luật sư Riêng trong 06 tháng
- Miễn phí dịch vụ cung cấp văn bản và bản tin pháp luật 24/7 trong 06 tháng
- Tư vấn quản trị trong 02 tháng
- Giảm 30% tất cả các phí dịch vụ phát sinh và các phí dịch vụ sau hết hạn
Thành lập các Hiệp hội Nghề nghiệp Thành lập các Hiệp hội Nghề nghiệp
 
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS chuyên tư vấn thủ tục thành lập các Hiệp hội Nghề nghiệp và quy định của pháp luật liên quan đến việc hoạt động của các Hiệp hội nghề nghiệp ...
>>chi tiết
Thành lập các Câu lạc Bộ theo Chuyên đề Thành lập các Câu lạc Bộ theo Chuyên đề

HSLAWS là Văn phòng luật sư đầu tiên tư vấn chuyên sâu về vấn đề thành lập Hội, các Câu lạc bộ, dịch vụ cung cấp cho Khách hàng với thể thức trọn gói và đảm bảo tính khả thi cao nhất ...
>>chi tiết