Hotline:(+84)4 3724 6666

Mua, Bán Công ty, Doanh nghiệp

Mua, Bán Công ty, Doanh nghiệp
Mua, bán Công ty, Doanh nghiệp là tất yếu của sự phát triển nền kinh tế. Đây là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu công ty, doanh nghiệp để các Công ty, doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư.

Tư vấn thủ tục Mua, bán công ty, doanh nghiệp tại HSLAWS
 
        1. Tìm kiếm đối tác.        
        2. Tư vấn xác định giá trị Công ty, Doanh nghiệp.
        3. Tư vấn xây dựng bản chào .
        4. Tư vấn chiến lược Mua, Bán Công ty, Doanh nghiệp.
        5. Tư vấn xây dựng, thương lượng, giám sát và thực hiện Hợp đồng.
        6. Soạn thảo hồ sơ và tiến hành thủ tục Mua, Bán công ty, Doanh nghiệp.
 
Mua bán Doanh nghiệp Mua bán Doanh nghiệp
 
Mua bán doanh nghiệp thực chất là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.
>>chi tiết
Thủ tục mua bán Công ty Thủ tục mua bán Công ty

Mua bán công ty là một hoạt động diễn ra thường xuyên giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay. Những vướng mắc trong việc mua bán công ty là vấn đề lãnh đạo các công ty luôn băn khoăn tìm hướng giải quyết. 
>>chi tiết