Hotline:(+84)4 3724 6666

Tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp

Tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp
Đứng trước những đòi hỏi bức thiết phải không ngừng cải thiện, nâng cao hiệu lực quản lý, doanh nghiệp cần đưa ra những giải pháp chuyển đổi hợp lý...
 
 
Một doanh nghiệp phát triển hay đi xuống được quyết định bởi hệ thống quản lý chặt chẽ hay lỏng lẻo. Quản lý cần thiết đối với mọi lĩnh vực từ mỗi đơn vị sản xuất – kinh doanh đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân, từ phạm vi gia đình, đơn vị dân cư đến một đất nước, khu vực và toàn cầu.
 
Khái niệm “hệ thống quản lý” là tập hợp các yếu tố có liên quan lẫn nhay hay tương tác để thiết lập chính sách mục tiêu và để đạt được mục tiêu đó. Hệ thống quản lý của một tổ chức có thể bao gồm các hệ thống quản lý khác nhau như hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý tài chính, hệ thống quản lý môi trường.
 
Hệ thống quản lý của doanh nghiệp được cấu thành từ các tài liệu về cơ cấu tổ chức, tài liệu phân công, phân nhiệm các bộ phận, tài liệu đặc tả chức năng các vị trí công việc, các bản quy chế, quy định và cuối cùng là tài liệu về các quy trình hoạt động (trong đó có nội dung quy trình, các bản hướng dẫn công việc và các mẫu hồ sơ lưu trữ số liệu).
 
Một số kiểu hệ thống quản lý được doanh nghiệp áp dụng nhiều bao gồm:
 
   Hệ thống quản lý trực tuyến là mô hình quản lý trong đó nhà quản lý đưa ra quyết định và giám sát trực tiếp đối với cấp dưới và ngược lại, mỗi người cấp dưới chỉ nhận sự điều hành và chịu trách nhiệm trước mỗi người lãnh đạo trực tiếp cấp trên.
 
   Hệ thống quản lý theo chức năng là mô hình quản lý trong đó từng chức năng quản lý được tách riêng, do một bộ phận hoặc một cơ quan đảm nhận. Cơ cấu này cho phép cán bộ phụ trách của phòng chức năng có quyền ra các mệnh lệnh và các vấn đề có liên quan đến chuyên môn của họ cho các phân xưởng, các bộ phận sản xuất.
 
  Hệ thống quản lý theo cơ cấu trực tuyến – chức năng là sự kết hợp của hệ thống quản lý trực tuyến và hệ thống quản lý theo chức năng, theo đó, mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên là một đường thẳng, còn các bộ phận chức năng có nhiệm vụ chuẩn bị những chỉ dẫn, kiểm tra sự hoạt động của các bộ phận trực tuyến.
 
   Hệ thống quản lý trực tuyến – tham mưu là mô hình mà người lãnh đạo ra mệnh lệnh và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình, khi gặp các vấn đề phức tạp người lãnh đạo phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia ở bộ phận tham mưu giúp việc.
 
   Theo hệ thống quản lý theo chương trình – mục tiêu, các ngành có quan hệ đến việc thực hiện chương trình – mục tiêu được liên kết lại và có một cơ quan để quản lý thống nhất chương trình.
 
   Hệ thống quản lý ma trận là sự kết hợp hai hay nhiều mô hình quản lý khác nhau.
 
Với vai trò phối hợp tất cả các nguồn lực của tổ chức thành một chỉnh thể, tạo ra phương tiện thực hiện mục đích của tổ chức đạt hiệu quả cao; định hướng tổ chức và các cá nhân thực hiện những mục tiêu đã định; giúp tổ chức thích nghi được với môi trường, nắm bắt cơ hội, tận dụng hết cơ hội, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của các nguy cơ liên quan đến điều kiện môi trường… quản lý đang ngày càng được coi trọng tại các tổ chức, doanh nghiệp.
 
Tìm hiểu các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống quản lý là việc làm rất quan trọng để các doanh nghiệp có thể định hướng xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp hiệu quả, thích nghi nhanh với điều kiện thay đổi của môi trường.
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống quản lý doanh nghiệp có thể kể đến là các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước; bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội; trang thiết bị công nghệ; đối thủ cạnh tranh, khách hàng; các yếu tố nội tại doanh nghiệp như: năng lực của nhà quản lý, đội ngũ cán bộ công nhân viên, mục tiêu, chính sách, chiến lược của doanh nghiệp.
Video đã bị xóa

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   7TVCG2
 

Video đã đăng