Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất Tỉnh Yên Bái

Khung giá đất Tỉnh Yên Bái
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
Bảng giá đất trong các khu công nghiệp Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất trong các khu công nghiệp Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất trong các khu công nghiệp Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Thị Xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất Thị Xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất Thị Xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất TP Yên Bái Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất TP Yên Bái Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất TP Yên Bái Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Yên Bình Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất Huyện Yên Bình Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất Huyện Yên Bình Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Văn Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất Huyện Văn Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất Huyện Văn Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất Huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất Huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Trạm Tấu Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất Huyện Trạm Tấu Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất Huyện Trạm Tấu Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Mù Cang Chải Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất Huyện Mù Cang Chải Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất Huyện Mù Cang Chải Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015Bảng giá đất Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND Quyết định số 39/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định bảng giá đất năm 2015 tại Tỉnh Yên Bái... >> Download
Bảng giá đất Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái Năm 2014Bảng giá đất Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Yên Bình Tỉnh Yên Bái Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Yên Bình Tỉnh Yên Bái Năm 2014Bảng giá đất Huyện Yên Bình Tỉnh Yên Bái Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái Năm 2014Bảng giá đất Huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND... >> Download
Trang: 1 2