Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Nam Định

Khung giá đất tỉnh Nam Định
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định   ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020 Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND Quyết định số 32/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 32/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020... >> Download
Giá đất Thành Phố Nam Định Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Thành Phố Nam Định Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Nghĩa Hưng Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Nghĩa Hưng Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Nam Trực Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Nam Trực Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Mỹ Lộc Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Mỹ Lộc Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Nam Định năm 2014Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Nam Định năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND - Quy định giá đất Tỉnh Nam Định năm 2014Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Nam Định năm 2014... >> Download
Giá đất khu du lịch tỉnh Nam Định - Khung giá đất năm 2013Giá đất khu du lịch của tỉnh Nam Định năm 2013 >> Download
Trang: 1 2