Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Thái Nguyên

Khung giá đất tỉnh Thái Nguyên
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND Quyết định số 57/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 57/2014/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014 Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên năm 2014... >> Download
Khung giá đất năm 2013 - Tỉnh Thái Nguyên Khung giá đất năm 2013 - Tỉnh Thái NguyênQuyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên >> Download
Bảng giá đất thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên năm 2012
Bảng giá đất ở thị xã Sông Công -  tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
>> Download
Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái NguyênBảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Trang: 1 2