Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Đồng Tháp

Khung giá đất tỉnh Đồng Tháp
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp ...
Bảng giá đất Tỉnh Đồng Tháp 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Đồng Tháp 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND Quyết định số 34/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 34/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019)... >> Download
Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở đô thị Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014Bảng giá đất ở đô thị Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở vùng nông thôn Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014Bảng giá đất ở vùng nông thôn Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành giá đất Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp Năm 2014 >> Download
Trang: 1 2