Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật
 
(Password to modify: hslaw.vn
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT... >> Download
Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do một công chứng viên thành lập)Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do một công chức viên thành lập)... >> Download
Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do hai công chứng viên trở lên thành lập)Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do hai công chứng viên trở lên thành lập)... >> Download
Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt NamĐơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại ViệtNam... >> Download
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 2 công chứng viên trở lên thành lập)Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 2 công chứng viên trở lên thành lập) ... >> Download
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 1 công chứng viên thành lập)Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 1 công chứng viên thành lập)... >> Download
Mẫu đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diệnMẫu đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện... >> Download
Quy trình thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhQuy trình thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ... >> Download
Quy trình đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoàiQuy trình đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài ... >> Download
Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoàiMẫu thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài... >> Download
Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanhMẫu Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh... >> Download
Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diệnMẫu Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT - ĐKKD... >> Download
Quy trình thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diệnMẫu quy trình thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện Theo quy định tại Thông tư 01/2013/TT-BKH... >> Download
Quy trình thành lập địa điểm kinh doanhMẫu quy trình thành lập địa điểm kinh doanh ... >> Download
Thông báo thành lập địa điểm kinh doanhMẫu Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh ... >> Download
Trang: 1 2 3