Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ
 
Khi nền kinh tế được hội nhập sâu, rộng thì việc giao lưu quốc tế được mở rộng trên nhiều nhiều lĩnh vực khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc thành lập trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ ngày càng gia tăng
 
(Password to modify: hslaw.vn
Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin họcQuy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT... >> Download
Bản cam kết tham gia giảng dạy Mẫu bản cam kết tham gia giảng dậy ... >> Download
Đề án và tổ chức hoạt động trung tâm Mẫu đề án và tổ chức hoạt động trung tâm ... >> Download
Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học (cho cá nhân) Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học dành cho cá nhân ...  >> Download
Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học (cho tổ chức) Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học dành cho tổ chức ... >> Download
Giấy đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học Mẫu giấy đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ ... >> Download
Kế hoạch giảng dạy trung tâm ngoại ngữ

Mẫu tham khảo kế hoạch giảng dạy trung tâm ngoại ngữ, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ ...

>> Download