Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề

Thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề
 
Đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hiện đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc thành lập trường trung cấp, trung tâm nghề ngày càng phát triển
 
(Password to modify: hslaw.vn
Điều lệ trường mầm nonĐiều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo. >> Download
Quy trình đăng ký thành lập trung tâm dạy nghề Quy trình đăng ký thành lập trung tâm dạy nghềQuy trình đăng ký thành lập trung tâm dạy nghề ... >> Download
Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm dạy nghề Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm dạy nghềMẫu quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm dạy nghề ... >> Download
Quyết định về việc phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghềQuyết định về việc phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề ... >> Download
Quy trình đăng ký thành lập trường trung cấp nghềQuy trình đăng ký thành lập trường trung cấp nghề ... >> Download
Mẫu điều lệ trường trung cấp nghềMẫu điều lệ trường trung cấp nghề ... >> Download
Đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghềMẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề ... >> Download
Đơn đề nghị phê duyệt bổ sung điều lệ trường trung cấp nghềMẫu đơn đề nghị phê duyệt bổ sung điều lệ trường trung cấp nghề >> Download
Quy trình đăng ký thành lập trường mầm non tư thục Quy trình đăng ký thành lập trường mầm non tư thụcQuy trình đăng ký thành lập trường mầm non tư thục ... >> Download
Mẫu điều lệ trường mầm non tư thục Mẫu điều lệ trường mầm non tư thụcMẫu điều lệ trường mầm non tư thục ... >> Download
Quy trình đăng ký thành lập trường cao đẳng nghềQuy trình đăng ký thành lập trường cao đẳng nghề ... >> Download
Mẫu điều lệ trường cao đẳng nghềMẫu điều lệ trường cao đẳng nghề ... >> Download
Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghềMẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề ... >> Download
Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thụcQuy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục >> Download
Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lậpMẫu văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập
>> Download
Trang: 1 2 3