Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập hiệp hội, câu lạc bộ

Thành lập hiệp hội, câu lạc bộ
 
Ngày nay, hình thức hiệp hội, câu lạc bộ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của cá nhân nói riêng, của tổ chức nói chung
 
(Password to modify: hslaw.vn
Đề án nhân sự Hội - mẫu tham khảo Mẫu đề án nhân sự Hội - tham khảo ... >> Download
Đơn xin gia nhập hội (tổ chức) - mẫu tham khảo Mẫu đơn xin gia nhập hội (tổ chức) - tham khảo ... >> Download
Đơn xin gia nhập hội (cá nhân) - mẫu tham khảo Mẫu đơn xin gia nhập hội (cá nhân) - tham khảo >> Download
Quy chế ban kiểm soát Hội - mẫu tham khảo Mẫu quy chế ban kiểm soát Hội (tham khảo) ... >> Download
Sơ đồ cơ cấu tổ chức hội - mẫu tham khảo Mẫu sơ đồ cơ cấu tổ chức Hội (tham khảo) ... >> Download
Phương hướng hoạt động - mẫu tham khảo

Mẫu phương hướng hoạt động tham khảo ...

>> Download
Dự thảo điều lệ hội - mẫu tham khảo

Mẫu dự thảo điều lệ hội tham khảo ...

>> Download
Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội Mẫu đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội ... >> Download
Đơn đề nghị thành lập hội Mẫu đơn đề nghị thành lập hội, hồ sơ thành lập hội, dự thảo điều lệ hội ... >> Download