Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp
 
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnThông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT- BKHĐT >> Download
Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp
Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT
>> Download
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. >> Download
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánhGiấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh >> Download
Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. >> Download
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàiDanh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài  ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký kinh doanh. >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhânGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT_BKHĐT >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lênGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viênGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phầnGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danhGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Trang: 1 2 3 4 5