Hotline:(+84)4 3724 6666

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp
 
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp là hoạt động tổ chức lại Doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Thủ tục giải thể công ty cổ phầnTrình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần... >> Download
Quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạnMẫu Quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn... >> Download
Quyết định giải thể công ty hợp danhMẫu Quyết định giải thể công ty hợp danh... >> Download
Thủ tục thành lập doanh nghiệpTrình tự, Thủ tục thành lập doanh nghiệp... >> Download
Thủ tục tách doanh nghiệpTrình tự, thủ tục tách doanh nghiệp... >> Download
Thủ tục chia doanh nghiệpTrình tự, thủ tục chia doanh nghiệp... >> Download
Quyết định tách công ty trách nhiệm hữu hạnMẫu Quyết định tách công ty trách nhiệm hữu hạn... >> Download
Quyết định tách công ty cổ phầnMẫu quyết định tách công ty cổ phần... >> Download
Hợp nhất công ty
Hợp nhất công ty là việc hai hay nhiều công ty cùng loại (công ty bị hợp nhất) kết hợp thành một công ty mới (công ty hợp nhất). Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại và hình thành một công ty mới trên cơ sở kế thừa toàn bộ tài sản,
quyền và nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất ...
>> Download
Quy trình hợp nhất doanh nghiệp Mẫu quy trình hợp nhất doanh nghiệp, hồ sơ xin hợp nhất doanh nghiệp, thủ tục hợp nhất doanh nghiệp ... >> Download
Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp, hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp ... >> Download
Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc tách công tyBiên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH về việc tách công ty >> Download
Quyết định hợp nhất công ty TNHH 2 TV trở lên của Hội đồng thành viên Mẫu quyết định hợp nhất công ty TNHH 2 TV trở lên của Hội đồng thành viên ... >> Download
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc tách công tyBiên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty cổ phần ... >> Download
Quyết định hợp nhất công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông Mẫu quyết định hợp nhất công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông ... >> Download
Trang: 1 2 3