Hotline:(+84)4 3724 6666

Bảng kê các loại

Bảng kê các loại
HSLAWS cung cấp các loại bảng kê bao gồm: Bảng kê khai chứng từ thanh toán, bảng kê khai hóa đơn, bảng kê khai hàng hóa, Liệt kê hóa đơn mua bán hàng hóa ...
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thànhBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Giấy đi đườngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Giấy thanh toán tiền tạm ứng Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Giấy đề nghị thanh toán Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Giấy đề nghị tạm ứng Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên lai thu tiền Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng kiểm kê quỹ Dùng cho Việt Nam đồng, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng kiểm kê tiền Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng kê số 1 - Tiền mặt Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng Mẫu quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng ... >> Download
Báo cáo tổng hợp tồn kho Mẫu văn bản báo cáo tổng hợp tồn kho ... >> Download
Báo cáo tồn kho

Mẫu báo cáo tồn kho, ...

>> Download
Thẻ khoMẫu thẻ kho >> Download
Trang: 1 2