Hotline:(+84)4 3724 6666

Thủ tục hành chính về Nhà - Đất

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Thủ tục hành chính về Nhà - Đất

Thủ tục phê duyệt dự án đất đai Thủ tục phê duyệt dự án đất đai
 
Sau khi thực hiện đăng ký đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng công trình (toàn bộ hoặc một phần các hạng mục công trình đã đăng ký ) ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thủ tục hành chính về đất đai - cấp Tỉnh, Thành phố Thủ tục hành chính về đất đai - cấp Tỉnh, Thành phố
 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đất cho Tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, giao đất, cho thuê đất đối với những đối tượng là ...

(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Thủ tục hành chính về đất đai - cấp Quận, Huyện, Thị xã Thủ tục hành chính về đất đai - cấp Quận, Huyện, Thị xã
UBND cấp Quận, Huyện, Thị xã có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân - hộ gia đình khi tiến hành các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế là quyền sử dụng đất ...

(password to modify: hslaw.vn)

 
>>chi tiết
Thủ tục hành chính về đất đai - cấp Xã, Phường, Thị Trấn Thủ tục hành chính về đất đai - cấp Xã, Phường, Thị Trấn
 
Thủ tục hành chính về đất đai cấp xã phường thị trấn bao gồm: Xác nhận tình trạng nhà-đất, Xác nhận nhà ở hợp pháp, xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
 
>>chi tiết
Đo đạc địa chính, mốc giới và xác minh quy hoạch Đo đạc địa chính, mốc giới và xác minh quy hoạch

Đo đạc địa chính là cơ sở để giao đất, đăng ký đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở khu vực đô thị nói riêng ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Địa chỉ và thông tin liên lạc các cơ quan tiến hành thủ tục Địa chỉ và thông tin liên lạc các cơ quan tiến hành thủ tục
 
Tất cả địa chỉ, điện thoại, fax, thông tin liên hệ với các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính nhà đất của cả nước được tổng hợp tại đây...
 
(password to modify: hslaw.vn)
 
>>chi tiết