Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Bảo hộ quyền tác giả Bảo hộ quyền tác giả
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Các Biểu mẫu khác Các Biểu mẫu khácCác biểu mẫu khác như: Tờ khai cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ;  Tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp; Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;... >>chi tiết
Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc
 
(password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương cụ thể mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Bảo hộ Sáng chế, Giải pháp hữu ích Bảo hộ Sáng chế, Giải pháp hữu ích
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ cần đáp ứng được các tiêu chuẩn: có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới; có trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập

(Password to modyfy: hslaw.vn)
>>chi tiết
Bảo hộ Giống cây trồng Bảo hộ Giống cây trồng
Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết