Hotline:(+84)4 3724 6666

Thủ tục tách thửa, hợp thửa

Thủ tục tách thửa, hợp thửa
 
Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.
 
(Password to modify: hslaw.vn)