Hotline:(+84)4 3724 6666

Thủ tục Giao đất, Thuê đất, thuê nhà ở

Thủ tục Giao đất, Thuê đất, thuê nhà ở
 
Giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng (QSD) đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Cho thuê đất là việc Nhà nước trao QSD đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtMẫu Đơn xin giao đất, mẫu đơn xin cho thuê đất, mẫu đơn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT >> Download
Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đấtMẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất >> Download
Hợp đồng thuê nhà ởPhụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.... >> Download
Mẫu Hợp đồng thuê đấtMẫu Hợp đồng thuê đất ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT >> Download
Trang: 1 2