Hotline:(+84)4 3724 6666

Thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở

Thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở
 
Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là việc một người dùng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia theo quy định của pháp luật
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiBan hành kèm theo TTLT 01/2014/TTLT - NHNN - BXD - BTP - BTNMT.... >> Download