Hotline:(+84)4 3724 6666

Chuyển Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Chuyển Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
 
Chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật bao gồm các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Hợp đồng mua bán nhà ở 1Hợp đồng mua bán nhà ở >> Download
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ởHợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở >> Download
Hợp đồng tặng cho nhà ởHợp đồng tặng cho nhà ở >> Download
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đấtHợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân >> Download
Hợp đồng trao đổi nhà ởHợp đồng trao đổi nhà ở >> Download
Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đấtTờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất >> Download
Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtHợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất >> Download
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịchPhiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch >> Download
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đấtTờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất >> Download
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sảnTờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản >> Download
Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đấtHợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban hành theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015. >> Download
Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BXD)...
 
>> Download