Hotline:(+84)4 3724 6666

Chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất
 
Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Pháp luật thì chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

(Password to modify: hslaw.vn)
Mẫu Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtMẫu Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT >> Download
Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đấtĐơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mẫu 09/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.... >> Download